Ομοιοτέλευτον

Ιστολόγια – Ιστότοποι - Βιβιλιοθήκες - photos
 

Η φωτεινή περιοχή…  Η σκοτεινή περιοχή… Το ποιητικό γεγονός… 

Η αφηγηματική εκδίπλωση… Η στοχασμική διαπνοή…

 

Ομοιοτέλευτον…

 

Ομοιώνεται ο λόγος με την εσωτερική ανάσα και το πνεύμα οξυγονώνεται…

Ομοιώνεται το φαινόμενο με το άδηλο και ο ψυχικός κόσμος εκλαμπρύνεται…

Ομοιώνεται το πυρ από τα έγκατα με το γαληνιαίο του βλέμματος και ο φόβος συρρικνώνεται…

 

Ενδιάμεσοι κόσμοι… Aκραίες τιμές, πολώσεις... Eνδιαιτήματα γραφών…

 

Όλα συνυπάρχουν, συμβιώνουν με έναν αρμονικό τρόπο…

Αυτός που γράφει δεν είναι άλλος απ’αυτόν που διαβάζει…

Κι αυτός που κρίνει δεν είναι άλλος απ’αυτόν που χρίζεται από την συγκατάθεση του κρινόμενου… γιατί ο κρίνων δεν αποδομεί αν η ματιά του είναι ανοιχτή… αν έχει βλέμμα, αν μπορεί να αφεθεί στο ερωτικό γεγονός…

 

Και η μετοχή στον Λόγο προϋποθέτει αυτό που υπόσχεται… να αφεθείς στο ερωτικό γεγονός του είναι…

 

Ομοιοτέλευτον

 

Επαφή:  anmikon@gmail.com

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.

500s of Templates. No coding needed.Get started now This site was created with the website.com website builder. Create your own website