Ιστολόγια – Ιστότοποι - Βιβιλιοθήκες - photos
 

Η φωτεινή περιοχή…  Η σκοτεινή περιοχή… Το ποιητικό γεγονός… 

Η αφηγηματική εκδίπλωση… Η στοχασμική διαπνοή…

 

Ομοιοτέλευτον…

 

Ομοιώνεται ο λόγος με την εσωτερική ανάσα και το πνεύμα οξυγονώνεται…

Ομοιώνεται το φαινόμενο με το άδηλο και ο ψυχικός κόσμος εκλαμπρύνεται…

Ομοιώνεται το πυρ από τα έγκατα με το γαληνιαίο του βλέμματος και ο φόβος συρρικνώνεται…

 

Ενδιάμεσοι κόσμοι… Aκραίες τιμές, πολώσεις... Eνδιαιτήματα γραφών…

 

Όλα συνυπάρχουν, συμβιώνουν με έναν αρμονικό τρόπο…

Αυτός που γράφει δεν είναι άλλος απ’αυτόν που διαβάζει…

Κι αυτός που κρίνει δεν είναι άλλος απ’αυτόν που χρίζεται από την συγκατάθεση του κρινόμενου… γιατί ο κρίνων δεν αποδομεί αν η ματιά του είναι ανοιχτή… αν έχει βλέμμα, αν μπορεί να αφεθεί στο ερωτικό γεγονός…

 

Και η μετοχή στον Λόγο προϋποθέτει αυτό που υπόσχεται… να αφεθείς στο ερωτικό γεγονός του είναι…

 

Ομοιοτέλευτον

 

Επαφή:  anmikon@gmail.com

Free Website Created & Hosted with Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

Stunning Website Templates. Free Domain.
Create a free website with website.com website builder. Start My Website